این هم از سورس کد رمزنگاری سزار به زبان سی پلاس پلاس .
استاد درس امنیتمون توی ترم سوم این پروژه رو همراه با RSA بهمون داد . توی سایت های فارسی زبان به هیچ عنوان پیزی پیدا نخواهید کرد . 
پروژه RSA هم بزودی از طریق همین سایت منتشر خواهم کرد .